• Rabu, 30 November 2022

Khutbah Jumat Singkat Bahasa Jawa: Tema Bulan Safar

- Senin, 19 September 2022 | 22:05 WIB
Teks khutbah Jumat dengan tema Bulan Safar
Teks khutbah Jumat dengan tema Bulan Safar

Ing jaman jahiliah, berkembang anggepan menawi sasi sapar inggih meniko sasi sial utawi dipuntepang kaliyan istilah tasyâ-um. Sasi ingkang mboten nggadhahi kajeng menopo-menopo meniko dipun-yakini gadhah keawonan-keawonan sehinggo wonten keajrihan kangge tiyang jahiliyah kagem nglampahaken hal-hal tertamtu.

Pemikiran kados meniko ugi taksih menjalar ing jaman sameniko. Sebagian tiyang nganggep menawi dinten-dinten tertamtu mbekta hoki utawi kabegjan, sawentawis dinten-dinten sanesipun ngandhut sa-wangsulipun.

Padahal, kados wulan sanesipun, sasi sapar netral saking kesialan utawi ketentuan nasib awon. Bilih menawi wonten kedadosan awon ing lebetipun, mongko meniko namung amargi faktor benten, sanes amargi sasi sapar meniko piyambak.

Baca Juga: Pidato Basa Jawa Iki Ngrembug Karesikan Kanggo Nyaman.

Jamaah shalat jemuwah hafidhakumullâh,

Islam mboten tepang dinten, sasi , utawi warsa sial. Sedayaning kawontenan ing alam dunyo meniko, wekdal inggih meniko makhluk Allah. Wekdal mboten saged ngadeg piyambak. Piyambakipun wonten lebet kekuwaosan lan kendali penuh Rabb-ipun . Saben umat Islam wajib berkeyakinan menawi pengaruh sae utawi awon mboten wonten tanpo izin Allah ﷻ.

Mekaten ugi sasi sapar. Piyambakipun inggih meniko bagian saking kalih welas sasi lebet tahun hijriah. Sapar inggih meniko sasi kaping kalih lebeting kalender qamariyah, sasampunipun Sura lan saderengipun sasi Rabiul Awwal.

Ibnu Katsir naliko nafsiraken Serat at-Taubah Ayat 36 ingkang ngginemaken bab wicalan sasi lebet sa warsa, njlentrehaken bilih nami shafar kekait kaliyan aktivitas masyarakat arab rumiyin.

Shafar artosipun kosong. Dipunwastani mekaten amargi ing sasi kasebat masyarakat kala meniko berbo Rasulullah piyambak nampik anggepan negatif masyarakat jahiliah tentang sasi sapar kaliyan lelampahan ingkang positif. Habib abubakar al-‘adni lebet Mandhûmah Syarh al-Atsar fî mâ Warada ‘an Syahri Shafar jelentrehaken bilih pinten-pinten peristiwa penting ingkang dipun alami Nabi kedados ing sasi Sapar.

Ing antawisipun, Kanjeng Nai nikah kaliyan sayyidah khadijah sasi Sapar, nikahaken putrinipun Sayyidah Fatimah kaliyan Ali bin Abi Thalib, ngantos enggal hijrah saking makkah dhateng madinah.

Halaman:

Editor: Iwan Setiawan

Sumber: Khutbahsingkat.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Khutbah Jumat Singkat: Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Senin, 28 November 2022 | 11:29 WIB
X